Dziś mamy niedzielę, 04 grudnia 2022 roku
Cele Stowarzyszenia
Najważniejszymi celami Stowarzyszenia określonymi przez Statut są:
 • kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom,
 • praca na rzecz poprawy warunków ich życia,
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną,
 • możliwie najpełniejsza integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.

Stowarzyszenie również może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
 • prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno związanych z systemem szkolnym, jak też pozaszkolnym;
 • propagowanie i wdrażanie różnorodnych form rehabilitacji,
 • wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
 • zabieganie o różne formy mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawnością.

Ponadto Stowarzyszenie:
 • zabiega o tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
 • wdraża i propaguje nowe formy i metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzi turnusy rehabilitacyjne oraz wolontariat.
STATYSTYKI ODWIEDZIN NA GODZINE: 23:38:03
Stronę odwiedziło:16079 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło: 792 gości.
Wczoraj stronę odwiedziło: 392 gości.
W Pozostałe dni stronę odwiedziło: 14895 gości.