Dziś mamy poniedziałek, 25 września 2023 roku
O nas
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia, to:

 • Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferencja była połączona z warsztatami dla rodziców i opiekunów, którzy zastanawiali się nad planowaniem życia osoby niepełnosprawnej. Zarówno warsztaty jak też konferencję prowadził dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestniczyło także siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas tych zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych przez osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współpracy z władzami samorządowymi.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
 • Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds. Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu rehabilitacji.
 • Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczo-turystycznych.
 • Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami logopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizyty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy, to dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy. W ubiegłym roku zespół przygotował i wystawił inscenizację utworu p.t. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej.
 • Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących różnorodnych aspektów niepełnosprawności.


Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in. w cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (w ramach EFS- Kapitał Ludzki). W latach 2008 i 2009 ze Stowarzyszenia szkoliło się siedem osób.

Stowarzyszenie w 2009r zatrudniło jednego pracownika etatowego oraz współpracuje z dwoma wolontariuszami: asystentką osoby niepełnosprawnej i specjalistką ds. personalnych. Pracownicy merytoryczni są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, a ich wynagrodzenia są finansowane ze środków publicznych i środków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8 p.404 zostało zarejestrowane 26 lutego 2003 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, otrzymując numer KRS: 0000153196. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie liczy 73 członków. Zarząd składa się z 7 osób. Od 2004 r. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.
Zarząd Stowarzyszenia:
 1. Przewodniczšca - mgr. Urszula Krawczyk
 2. W-ce Przewodniczaca - Ewa Dudzińska
 3. Skarbnik - Roman Talarczyk
 4. Sekretarz - Jadwiga Wieteska
 5. Członek Zarzadu - Katarzyna Bernacka
 6. Członek Zarzadu - Paweł Porucznik
 7. Członek Zarzadu - Renata Kaletka
Komisja Rewizyjna:
 1. Irena Pyrek
 2. Agnieszka Pach
 3. Kazimiera Szczuk
STATYSTYKI ODWIEDZIN NA GODZINE: 15:22:02
Stronę odwiedziło:7532 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło: 102 gości.
Wczoraj stronę odwiedziło: 56 gości.
W Pozostałe dni stronę odwiedziło: 7374 gości.